Główna

Witamy

Zajmujemy się terapią i różnorodnymi formami pomocy psychologicznej.

Jesteśmy psychologami, terapeutami i pracujemy w podejściu systemowym, narracyjnym co między innymi oznacza, iż jesteśmy nastawieni na to, co mocne w każdym z nas. Staramy się patrzeć na każdą osobę nie poprzez pryzmat deficytów lub patologii, ale indywidualnych sposobów radzenia sobie, mocy, zasobów. Zasoby te pozwalają na stworzenie nowej, alternatywnej historii o sobie, swoim życiu i poprzez to rozwiązywać swoje trudności. Kluczowe na spotkaniach jest dla nas nawiązanie bliskiej relacji opartej na zaufaniu, ciepłej atmosferze i humorze.
Zaufanie budowane jest również poprzez objęcie informacji przekazywanych terapeucie tajemnicą zawodową.
Zapraszamy na różne formy spotkań:

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ dla osób które zmagają się z:
-Lękiem, niepokojem
-Czują nadmierną potrzebę powtarzania różnych czynności
-Zmagają się z dolegliwościami ciała,które lekarze nazywają psychosomatycznymi (bóle głowy, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, itd.)
-Zmagają się ze smutkiem, depresją, żałobą
-Mają niezakończone sprawy z dzieciństwa, które zaburzają funkcjonowanie życia obecnego (DDA,DDD i nie tylko)
-Doświadczają napięć i stresów dnia codziennego,
-Cierpią z powodu nadużyć w przeszłości, bycia ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
-Są zainteresowani rozwojem poczucia własnej wartości,
chcą lepiej rozumieć siebie, innych ludzi:)

TERAPIĘ MAŁŻEŃSKĄ PROWADZONĄ PRZEZ 2 TERAPEUTÓW dla osób które zmagają się z:
– trudnościami we wzajemnych relacjach ,
-zaburzoną komunikacją
-silną zależnością od siebie i trudnościami w zachowaniu autonomii,
-wzrostem obojętności,
-frustracją wzajemnych potrzeb oraz oczekiwań,
-oziębłością seksualną,
oraz przede wszystkim perspektywą rozpadu małżeństwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WKROCZENIA NA WSPÓLNĄ DROGĘ

Zajmujemy się terapią i różnorodnymi formami pomocy psychologicznej.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego  wszystkie osoby, które:

poszukują rozwiązań dla trudności z dziećmi, nastolatkami,
doświadczają trudności w relacjach z ludźmi,
doświadczają kryzysu w partnerstwie,
chcą wprowadzić zmiany w swoim związku,
doświadczają poczucia pustki i braku sensu życia,
cierpią z powodu depresji, lęku, niepokoju, natrętnych myśli,
mają dolegliwości psychosomatyczne (m. in. bóle i zawroty głowy serca, brzucha itp.)- niepotwierdzone diagnozą medyczną,
pragną uzyskać pomoc oraz wsparcie w trudnej sytuacji życiowej,
odczuwają zmęczenie, wypalenie, przeciążenie,
żyją pod wpływem silnego stresu,
mają depresję i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić,
obawiają się każdego wyjścia do ludzi, poza swoje mieszkanie,
czują się osamotnieni,
mają kłopoty z uzyskaniem stanu odprężenia,
doświadczają napięć i stresów dnia codziennego,
cierpią z powodu nadużyć w przeszłości, bycia ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
zainteresowani są rozwojem poczucia własnej wartości,
chcą lepiej rozumieć siebie, innych ludzi….

 

Brak możliwości komentowania