Zajmujemy się terapią i różnorodnymi formami pomocy psychologicznej. Jesteśmy psychologami, terapeutami i pracujemy w podejściu systemowym, narracyjnym co między innymi oznacza, iż jesteśmy nastawieni na to, co mocne w każdym z nas. Staramy się patrzeć na każdą osobę nie poprzez pryzmat deficytów lub patologii, ale indywidualnych sposobów radzenia sobie, mocy, zasobów. Zasoby te pozwalają na stworzenie nowej, alternatywnej historii o sobie, swoim życiu i poprzez to rozwiązywać swoje trudności. Kluczowe na spotkaniach jest dla nas nawiązanie bliskiej relacji opartej na zaufaniu, ciepłej atmosferze i humorze. Zaufanie budowane jest również poprzez objęcie informacji przekazywanych terapeucie tajemnicą zawodową. Zapraszamy na różne formy spotkań:

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ dla osób które zmagają się z:
TERAPIĘ MAŁŻEŃSKĄ PROWADZONĄ PRZEZ 2 TERAPEUTÓW dla osób które zmagają się z:
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WKROCZENIA NA WSPÓLNĄ DROGĘ
Zajmujemy się terapią i różnorodnymi formami pomocy psychologicznej. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego wszystkie osoby, które: